miriam491

18 tekstów – auto­rem jest mi­riam491.

Jeśli zro­zumiesz, że życie jest naj­większą war­tością,
sam/a/ znaj­dziesz re­ceptę na zdrowie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 31 grudnia 2010, 18:25

Wiel­ki dom, a w środ­ku pustka. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 maja 2010, 18:48

Ko­biecy kompromis.
Two­ja rac­ja, mo­ja wola. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 8 maja 2010, 17:30

Miłość do og­rodów przy­nosi więcej chwały niż po­jedy­nek
z kobietą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 maja 2010, 19:54

Nieroz­ważne słowo może spłoszyć szczęście. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 4 maja 2010, 01:48

Mar­so­wa mi­na nie od­straszy wrogów. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 kwietnia 2010, 09:47

Z małych klocków pow­stają wiel­kie piramidy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 kwietnia 2010, 08:17

Lek­cja po­kory i szli­fowa­nie diamen­tu tworzą naj­szlachet­niej­sze brylanty. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 kwietnia 2010, 09:22

Kiedy szron na głowie rozsądek po­winien być normą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 kwietnia 2010, 22:56

Nie trze­ba narze­kać na pecha, zaw­sze jest ja­kieś wyjście, na­wet szczęście można zamówić u wróżki. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 kwietnia 2010, 02:16

miriam491

Zeszyty
  • Złote myśli ... – Zbyt często za­wie­sza­my wieńce lauro­we na ....li­pie

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

miriam491

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność